Įvertinkite

Administracinė informacija

2015 metams

Pagaminti centralizuotos šilumos       148,5 tūkst. MWh.

Pagaminti elektros energijos              12,9 tūkst. MWh.

Parduoti centralizuotos šilumos         125,4 tūkst. MWh.

Parduoti elektros                               9,6 tūkst. MWh

Sąnaudos 1 MWh pagaminti              13,02 ct / kWh / 3,77 euro ct / kWh.

Sąnaudos 1 MWh patiekti                 15,57 ct / kWh / 4,51 euro ct / kWh.

Vidutinė šilumos kaina                    15,82 ct / kWh / 4,58 Lt ct / kWh.

Sutartinio kuro kaina                      633,8 Lt / tne / 183,6 Eur / tne .

2015 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 24 mln. 473 tūkst. Lt / 7 mln. 088 tūkst. Eur.

2015 m. planuojamos atlikti investicijos: 

Eil. Nr.

 

Pavadinimas

2015 m. tūkst. Lt / tūkst. Eur

1

Lietaus vandens valymo įrengimų rekonstrukcijos projektas

20 / 5,8

2

Katilinės teritorijos, esamo mazuto ūkio, priešgaisrinės sistemos ir inžinierinių tinklų pertvarkymo galimybių studija bei techninių sąlygų projektavimui parengimas  (vietoje skysto kuro avarinės sistemos)

130 / 37,7

3

Hidroužtvaros Utenos RK ant grįžtamos magistralės projektavimas ir įrengimas

25 / 7,2

4

Prietaisų, įrankių, įrangos įsigijimas

16,2 / 4,7

5

Kondensacinio ekonomaizerio sistemos siurbliai

8 / 2,3

6

Biokuro tyrimų laboratorijos įrengimas

33 / 9,6

7

Maitinimo vandens deaeratoriaus pakeitimas nauju mažesnio galingumo (20 m3/h našumo su 20 m3 talpa) deaeratoriumi

150 / 43,4

8

Elektros energijos patikimumas, 10 KV schemos rekonstrukcija

250 / 72,4

9

Reaktyvinės energijos TP-67 kompensavimo sistemos rekonstrukcija perskaičiuojant ir pakeičiant kondensatorius, komutacinę ir vakdymo aparatūrą

80 / 23,2

10

Teritorijos stebėjimo vaizdo kamerų sistemos išplėtimas

30 / 8,7

11

Vėdinimo sistemos TP-67 įrengimas              

10 / 2,9

12

Kogeneracinės jėgainės generalinis remontas

165 / 47,8

13

Programinės įrangos įsigijimas

3 / 0,9

14

Licenzijų Mikrosoft Office 2010 operacinei sistemai įsigijimas

3 / 0,9

15

Šilumos tiekimo tinkle ruožo nuo ŠK-25-4-3 iki Aušros g. 52 rekonstrukcija

25 / 7,2

16

ŠT įvado įrengimas į pastatą Aušros g. 43 (adm. Pastatas su kavine) vamzdžiai+sumontavimas

9,4 / 2,7

17

ŠT įvado įrengimas į pastatą Aušros g. 38 

80 / 23,2

18

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

50 / 14,5

19

Bendrųjų poreikių investicijos

180 / 52,1

 

Iš viso investicijoms:

1267,6 / 367,1

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas