Įvertinkite

Veiklos sritys

2015 metais atliktos investicijos

2015 metais bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 3 mln. 907 tūkst. Eur – garo katilą GK-3 – 2 mln. 723 tūkst. Eur, šilumos trasų ir įvadų už 1 mln. 148 tūkst. Eur, šilumos apskaitos prietaisų už 5,196 tūkst. Eur, automobilį – 13,1 tūkst. Eur, kitų prietaisų ir įrangos – 5,1 tūkst. Eur, katilinės teritorijoje esamo mazuto ūkio, priešgaisrinės sistemos ir inžinierinių tinklų pertvarkymo galimybių studiją - 12,4 tūkst. Eur.

Siekiant didinti gamybos efektyvumą bei biokuro panaudojimą šilumos gamybai, bendrovė 2015 metais gegužės mėnesį užbaigė projektą „Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK”. Projekto įgyvendinimui skirta ES struktūrinių fondų parama. Įgyvendinant projektą pagal parengtą techninį ir darbo projektus rekonstruota esama biokuro padavimo iš kuro sandėlio sistema, pritaikant ją darbui dviem biokuru kūrenamiems garo katilams, demontuotas susidėvėjęs esamas garo katilas (mazutas/dujos) ir jo vietoje sumontuota 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, sumontuotas naujas 8,5 MW našumo dūmavamzdis garo katilas, maitinimo vandens ekonomaizeris, pagalbiniai įrenginiai bei vamzdynai, elektros, automatikos-valdymo sistemos, įrengtas naujas dūmų kondensacinis ekonomaizeris su kondensato valymo sistema, įrengtas naujas metalinis H – 40 m aukščio dūmtraukis bei dūmtakių sistema, pritaikyta trims biokuru kūrenamiems katilams, atliktas esamo kondensacinio ekonomaizerio pastato išplėtimas, sujungiant jį su katilinės pastatu, atlikti sumontuotos įrangos derinimo darbai.  2015 m. gegužės mėnesį pasirašytas objekto statybos užbaigimo aktas ir objektas įvestas į eksploataciją. 

„Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK“ projekto vertė 2 mln.723 tūkst. Eur, ES lėšos 1 mln. 155 tūkst. Eur. 

Investuodama į centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynų atnaujinimą ir patikimumo didinimą bendrovė 2015 m. sėkmingai užbaigė dviejų projektų, kuriems buvo skirta ES struktūrinių fondų parama, įgyvendinimo darbus:

„Boilerinės Nr. 9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“ projekto vertė 512,6 tūkst. Eur, ES lėšos 253,4 tūkst. Eur. 2014-2015 m. įgyvendinant projektą,demontavus senus 2D40-2D200 nepraeinamuose kanaluose sumontuotus vamzdynus (bendras ilgis apie 2,01 km.), jų vietoje pakloti nauji kvartaliniai 2D42/110 – 219/315 (bendras ilgis 2,14 km) bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo vamzdynai Aukštakalnio mikrorajono daugiabučių namų kvartale bei šilumos tiekimo atšakos ruožas „Saulės“ gimnazijos stadiono prieigose.

„Boilerinės Nr. 12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija“ projekto vertė 625,6 tūkst. Eur, ES lėšos 307,6 tūkst. Eur. 2014-2015 m. įgyvendinant projektą, demontavus senus 2D40-2D250 nepraeinamuose kanaluose sumontuotus kvartalinius ir magistralinius vamzdynus (bendras ilgis apie 2,73 km.), jų vietoje pakloti nauji kvartaliniai 2D42/110 – 219/315 (bendras ilgis 2,54 km) bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo vamzdynai Naujasodžio mikrorajono daugiabučių namų kvartale, magistraliniai šilumos tinklai Kupiškio plento prieigose, šilumos tiekimo atšakos link Utenos pensionato ir UAB „Utenos vandenys“ bei rekonstruotas magistralinis šilumos tiekimo tinklų ruožas nuo šiluminės kameros ŠK-28-3 iki ŠK-28-4 Taikos g. prieigose.

2015 m. rugpjūčio mėnesį pasirašyti objektų statybos užbaigimo aktai ir objektai įvesti į eksploataciją.

2015 m. siekiant užtikrinti patikimą šilumos energijos tiekimą vartotojams, parengtas „Šilumos tiekimo įvadų į daugiabučius namus Aušros g. 50,52,54 rekonstrukcijos projektas“ bei pagal projektą demontavus susidėvėjusius šilumos tinklus pakloti nauji 2D 48/110 – 76/140 bekanaliai pramoniniu būdu izoliuoti šilumos tiekimo tinklai (bendras ilgis apie 109 m). Nurodyta šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija atlikta panaudojant įmonės lėšas.

Siekiant užtikrinti šilumos apskaitos prietaisams keliamus metrologinius reikalavimus bei patikimą šilumos energijos apskaitą pas vartotojus, panaudojant įmonės lėšas 2015 metais įsigyta įvairaus nominalo šilumos apskaitos prietaisų už 5,196 tūkst. Eur, kuriuose numatyta duomenų nuotoliniu būdu nuskaitymo galimybė.

Pagal sudarytus metinius įrengimų ir šilumos tiekimo tinklų grafikus atliekami remonto darbai bei eksploatacijos metu nustatytų defektų šalinimo darbai. Atliekant remonto darbus tiek katilinėje tiek miesto šilumos tinkluose, naudojami įvairūs elektrifikuoti įrankiai ir įrengimai. Siekiant užtikrinti saugų ir savalaikį numatytų remonto darbų atlikimą, 2014 m. įmonės lėšomis įsigyta nauja įranga bei elektrifikuoti  įrankiai.

Numatoma, kad 2016 metais už 2014-2020 m. laikotarpį pagal ES Struktūrinės paramos veiksmų programos investicinius prioritetus "Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosiuose pastatuose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas“   bei „Centralizuotai tiekiamos šilumos tinklų modernizacija ir plėtra“,  projektų įgyvendinimui bus skirta ES struktūrinių fondų parama. Todėl, nurodytu laikotarpiu paskelbus kvietimus teikti paraiškas modernizavimo projektams finansuoti, įmonė planuoja teikti paraiškas šilumos tinklų modernizavimo projektams bei naujo biokuru kūrenamo katilo su 10 MW našumo pakura įdiegimui ir (ar) esamo biokuru kūrenamo garo katilo GK-7 rekonstrukcijai, dėl ES paramos skyrimo.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas