Įvertinkite

Veiklos sritys

2015 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"                                                                                              

Faktinės ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2015 m. Eur

Eil.Nr.

Paslaugos

Reguliuojamos veiklos pavadinimas

Šilumos gamyba

Perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto vandens tiekimas

Sąnaudų straipsniai

1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

1992496

8650

247

49

3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

58524

12335

5

1

4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

40209

9374

5

384096

5.

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

6.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

456486

145409

8705

1365

7.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

375823

45195

960

2091

8.

Personalo sąnaudos

752675

191364

51944

13396

9.

Mokesčių sąnaudos

20355

101699

133

91

10.

Finansinės sąnaudos

520

157

23

6

11.

Administracinės sąnaudos

43918

11243

5541

681

12.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

15640

6212

6297

1537

13.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

0

0

0

0

14.

Kitos paskirstomos sąnaudos

12398

4276

162

379

15.

Nepaskirstomos sąnaudos

0

0

0

0

  

Viso:

3769044

535916

74022

403693 

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas