Įvertinkite

Veiklos sritys

2014 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"
Įmonės kodas 183843314,
Pramonės g. 11, LT - 28216 Utena

DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2014 m.

Eil.Nr. Pavadinimas Gamyba Perdavimas Pardavimas
1. Šiluma, patiekta į tinklą 147,671    
1.1. Pagaminta nuosavuose šaltiniuose 147,671    
2. Parduota šiluma     124,930
3. Visos sąnaudos: 14842,155 2004,194 346,579
3.1. Viso kintamosios sąnaudos: 8597,093 114,882 6,772
3.1.1. Kuro sąnaudos energijai gaminti 8310,650 59,379 6,546
3.1.2. Elektros energijos techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos 171,202 31,381 0,135
3.1.3. Vandens techn. reikmėms įsigijimo sąnaudos 115,241 24,122 0,090
3.2. Visos pastovios sąnaudos: 6245,062 1889,312 339,807
3.2.1. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 2590,688 507,549 33,043
3.2.2. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 812,897 170,350 3,699
3.2.3. Personalo sąnaudos 2425,001 753,657 199,039
3.2.4. Mokesčių sąnaudos 66,535 365,170 0,424
3.2.5. Finansinės sąnaudos 113,992 6,136 0,228
3.2.6. Administracinės sąnaudos 155,025 53,030 22,002
3.2.7. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 13,789 9,554 79,107
3.2.8. Kitos paskirstomos sąnaudos 67,136 23,866 2,264
4. Šilumos savikaina 10,05 3,43 0,28

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas