Įvertinkite

Administracinė informacija

2013 metams

Pagaminti centralizuotos šilumos

151,4 tūkst. MWh

Pagaminti elektros energijos

12,5 tūkst. MWh

Parduoti centralizuotos šilumos

126,2 tūkst. MWh

Parduoti elektros

8,0 tūkst. MWh

Sąnaudos 1 MWh pagaminti

13,43 ct / kWh

Sąnaudos 1 MWh patiekti

15,98 ct / kWh

Vidutinė šilumos kaina

17,95 ct / kWh

Sutartinio kuro kaina

739,4 Lt / tne

2013 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 26 mln. 707 tūkst. Lt.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas