Įvertinkite

Veiklos sritys

2013 metais atliktos investicijos

2013 metais bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 2 mln. 055 tūkst. litų – šilumos trasų ir įvadų už 836 tūkst. litų, šilumos apskaitos prietaisų už 43 tūkst. litų autokrautuvą už 45 tūkst. litų, vandens nudruskinimo įrenginį už 90 tūkst. litų, kompresorinę su įrenginiais už 50 tūkst. litų, cheminio vandens ūkio įrenginių už 26 tūkst. litų, pelenų siurblį už 25 tūkst. litų, kompiuterinės technikos už 21 tūkst. litų, kitų įrenginių, įrengimų ir transporto priemonių už 129 tūkst. litų, licencijų 6 tūkst. litų, šilumos ir karšto vandens apskaitos programą už 66 tūkst. litų,  atliko garo katilo GK-7 rekonstrukciją už 156 tūkst. litų, šilumos trasų rekonstrukciją už 103 tūkst. litų, Utenos Trikotažo katilinės rekonstrukciją už 200 tūkst. litų, kelių ir aikštelių rekonstrukciją už 162 tūkst. litų, pagrindinio katilinės korpuso pastato rekonstrukciją už 97 tūkst. litų.

Investuodama į centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynų atnaujinimą ir patikimumo didinimą bendrovė 2013 metais sėkmingai užbaigė projekto „Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr.8 Utenoje rekonstrukcija“  II etapo „Magistralinių šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo SK-19 iki SK-21 Vaižganto g. prieigose Utenoje“ rekonstrukcijos darbus bei III etapo „Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožo Tauragnų g. Utenoje rekonstrukcija“ darbus.

Siekiant mažinti šilumos nuostolius miesto šilumos tinkluose bei didinti šilumos energijos tiekimo patikimumą miesto vartotojams, 2013 m., panaudojant įmonės lėšas, atlikta atskirų miesto šilumos tinklų ruožų rekonstrukcijos darbai Palangos g., Vaižganto g. prieigose.

Pagal gautas paraiškas dėl vartotojų aprūpinimo šilumos energija nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, bendrovė savo lėšomis atliko naujų vartotojų šilumos tiekimo įvadų įrengimo darbus: iki vartotojo Utenio a. 12 sumontuotas naujas šilumos tiekimo įvadas bei įrengtas nepriklausomas šilumos punktas, gavus prašymą iš vartotojo Naujasodžio g. 61 dėl šilumos energijos tiekimo atnaujinimo nuo centralizuotų šilumos tiekimo tinklų, įmonės lėšomis atliktas šilumos tiekimo įvado link vartotojo remontas, įrengtas naujas nepriklausomas šilumos punktas.

Patikimai šiluminės energijos apskaitai pas vartotojus įsigyta įvairaus nominalo šilumos apskaitos prietaisų, kuriuose numatyta duomenų nuotoliniu būdu nuskaitymo galimybė.

2013 m. siekiant nešildymo sezono metu maksimaliai išnaudoti eksploatuojamą termofikacinę elektrinę bei sumažinti šilumos energijos gamybai gamtinių dujų sunaudojimą, tam, kad termofikacinę elektrinę aprūpinti reikiamu dejonizuoto vandens kiekiu, buvo sumontuotas ir integruotas į esamą sistemą papildomas automatizuotas vandens gilaus nudruskinimo įrenginys. Įdiegus naują įrangą, nešildymo sezono metu didžioji dalis vartotojams reikalingo garo tiekiama iš termofikacinės elektrinės.

Siekiant mažinti elektros energijos sąnaudas bei užtikrinti patikimą pneumatinės įrangos valdymui reikalingo suspausto oro tiekimą, atlikta esamos suspausto oro sistemos rekonstrukcija, įsigyti ir katilinės patalpoje sumontuoti du mažesnio našumo ir mažesnės elektrinės galios sraigtiniai oro kompresoriai, naujas oro resiveris bei atlikti reikiami suspausto oro vamzdynų perjungimai. 

Atliktas garo katilo GK-7 ir jo pagalbinių įrenginių dalinis kapitalinis remontas (pakuros mūro remontas, dalinis maitinimo vandens ekonomaizerio vamzdžių pakeitimas, pelenų transporterio pakeitimas).

Padidėjus bendrovėje šilumos energijos gamybai naudojamo biokuro kiekiui, išaugus į teritoriją sunkiuoju autotransportu pristatomo biokuro apimtims, dėl padidėjusių apkrovų poveikio pažeidžiama anksčiau įrengtų asfaltuotų aikštelių ir pravažiavimų sena asfalto danga. 2013 m. atlikta labiausiai pažeistų asfalto dangų atskirose teritorijos zonose remontas.

Bendrovės licencijuotos veiklos sąlygų vykdymui, saugiam ir patikimam sistemos veikimui, atnaujinta kompiuterinė įranga.

Bendrovė 2013 m. parengė ir pateikė 3 paraiškas VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra  dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos skyrimo projektų įgyvendinimui:

  • pagal 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymas“ įgyvendinimo priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“ projektui „Garo katilo su 10MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, ir kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK“. 2013 m. gruodžio 4 dieną pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos, projekto vertė 7 975 tūkst. Litų, projekto įgyvendinimui skiriama iki 3 987,5 tūkst. Litų paramos.
  • pagal 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektui „Garotiekio nuo 

Utenos RK iki UAB „Švyturys – Utenos alus“ pramonės g. 12 ir šilumos tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija“. 2013 m. gruodžio 3 dieną pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos, projekto vertė 2 338 tūkst. Litų, projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 169 tūkst. Litų paramos.

  • pagal 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ įgyvendinimo priemonę VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ projektui „Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija“. 2013 m. gruodžio 20 dieną pasirašyta sutartis su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir VšĮ Lietuvos verslo paramos, projekto vertė 2 730 tūkst. Litų, projekto įgyvendinimui skiriama iki 1 365 tūkst. Litų paramos.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliktos investicijos leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas