Įvertinkite

Veiklos sritys

2012 metais atliktos investicijos

2012 metais bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 33 mln. 017 tūkst. Lt - termofikacinė elektrinė už 30 mln. 664 tūkst. litų, medienos kuro sandėliavimo aikštelė už 586 tūkst. Lt, karšto vandens ir  šilumos skaitiklių už 77 tūkst. Lt, įsigyta ilgalaikio turto bendrai gamybinei veiklai už 99 tūkst. Lt, krovininis automobilis už 100 tūkst. litų, krautuvas už 396 tūkst. Lt, atlikta šiluminių trasų rekonstrukcija už 676 tūkst. Lt, įrengtos abonentinės tarnybos patalpos už 170 tūkst. Lt, atliktas biokuru kūrenamų katilų remontas už 150 tūkst. Litų, kitų gamybos įrenginių remontas už 99 tūkst. Lt.

Siekiant didinti gamybos efektyvumą bei biokuro panaudojimą šilumos gamybai, pagal 2011 metais su UAB „Manfula“ pasirašytą rangos sutartį sėkmingai atlikti projekto „Termofikacinės elektrinės statyba Utenoje“ įgyvendinimo darbai. Projekto vertė 30 mln. 664 tūkst. litų, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 14 mln. 963 tūkst. litų. 2012 m. liepos mėnesį TE pradėjo gaminti šilumos ir elektros energiją, spalio mėnesį termofikacinė elektrinė priduota eksploatacijai.

Investuodama į centralizuoto šilumos tiekimo tinklo vamzdynų atnaujinimą ir patikimumo didinimą bendrovė 2012 metais sėkmingai užbaigė projekto „Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožų Aukštaičių g., Tauragnų g. ir šilumos tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr.8 Utenoje rekonstrukcija“, I etapo Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-28-4 iki buvusios boilerinės Nr.8 rekonstrukcijos darbus už 468,3 tūkst. litų, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama 212,4 tūkst. litų. 

Siekiant mažinti šilumos nuostolius miesto šilumos tinkluose bei didinti šilumos energijos tiekimo patikimumą miesto vartotojams, 2012 m., panaudojant įmonės lėšas, atlikta atskirų miesto šilumos tinklų ruožų rekonstrukcijos Taikos g., Vyžuonų g., Maironio g., Basanavičiaus g. prieigose panaudojant bekanalius pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius. Rekonstrukcijų metu vietoje senų susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų, bekanaliu būdu sumontuota 369 m. (bendras trasų ruožų ilgis)  Dn 40-200 pramoniniu būdu izoliuotų šilumos tiekimo tinklų. 2012 m. panaudojant pramoniniu būdu izoliuotus vamzdžius, nutiestos šilumos tiekimo atšakos link naujų vartotojų Maironio g. 1, Maironio g. 32, Pramonės g. 17. Bendras naujai įrengtų šilumos tiekimo atšakų ilgis 358 m.

Išaugus šilumos energijos gamybai naudojamo biokuro poreikiams, siekiant užtikrinti maksimalų biokuru kūrenamų katilų panaudojimą šilumos energijos gamybai,  sukaupti pakankamą smulkintos ir nesmulkintos medienos kuro rezervą šildymo sezonui, užtikrinti sandėliavimo kokybę bei priešgaisrinius reikalavimus 2012 m. įsigyta šalia teritorijos esanti 1,98 ha aikštelė.

Garų tiekimui pramonės vartotojams įsigytas ir sumontuotas ekonomiškas, naujo tipo maitinimo vandens siurblys.

Siekiant užtikrinti patikimą bei saugią esamų kondensato bakų, kurie skirti gražinamo iš vartotojų bei susidarančio šilumos energijos gamybos procese kondensato kaupimui,  eksploataciją, atliktas jų vidinių paviršių valymas ir antikorozinis padengimas.

2012 m. atlikta esamo kondensacinio ekonomaizerio kondensato valymo sistemos rekonstrukcija, įrengiant dumblo (suodžių) sausinimo sistemą ir atliekant esamo kondensato ekonomaizerio pastato išplėtimą.

Siekiant pagerinti šilumos vartotojų aptarnavimo kokybę, rekonstruojant esamas automobilių garažo, ūkines ir vestibiulio patalpas, 2012 m. abonentų aptarnavimo skyrius perkeltas į administracinio pastato I-ąjį aukštą, įrengiant du atskirus kabinetus ir 6 darbo vietų klientų aptarnavimo salę.

Kad užtikrinti normatyviniuose dokumentuose keliamus reikalavimus bei laiku atlikti tiekėjų tiekiamo biokuro kokybės tyrimus, 2012 m. įsigyta papildoma laboratorinė įranga  medienos biokuro drėgmės nustatymui ir medienos biokuro peleningumo nustatymui.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliktos investicijos leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą šilumos tiekimą vartotojams.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas