Įvertinkite

Veiklos sritys

2011 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"
Įmonės kodas 183843314,
Pramonės g. 11, LT - 28216 Utena

Forma patvirtinta
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m.
gruodžio 19 d.protokolu Nr.02-45

DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2011 m.

Eil. Nr. Straipsnio pavadinimas Mato vnt. Gamyba Perdavimas Pardavimas
1 Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 151,2    
1.2. Pirkta tūkst.MWh      
2 Parduota šiluma tūkst.MWh     125,8
3 Iš viso sąnaudų tūkst.Lt 19740,1 2178,5 564,5
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst.Lt 14704,5 112  
3.1.1. Kuras technologijai tūkst.Lt 14241,6    
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst.Lt 358,0 99,3  
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst.Lt 104,9 12,7  
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst.Lt 3835,8 1596,7 331,3
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.Lt 512,3 114,8 156,3
3.2.2. Remonto sąnaudos tūkst.Lt 157,2 87,5  
3.2.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.Lt 1768,0 705,9 2,1
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.Lt 1020,8 337,5 131,8
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.Lt 317,8 104,7 41,0
3.2.6. Mokesčiai tūkst.Lt 59,7 246,3 0,1
3.3 Veiklos sąnaudos tūkst.Lt 1199,8 469,8 233,2

3.3.1.

Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.Lt 566,9 209,5 31,9
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.Lt 176,6 65,3 9,9
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.Lt 77,4 28,6 4,4
3.3.4. Kitos tūkst.Lt 378,9 166,4 187,0
4 Šilumos savikaina ct/kWh 13,1 4,4 0,4

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas