Įvertinkite

Veiklos sritys

2010 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"
Įmonės kodas 183843314,
Pramonės g. 11, LT - 28216 Utena

Forma patvirtinta
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m.
gruodžio 19 d.protokolu Nr.02-45

DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2010 m.

Eil. Straipsnio pavadinimas Mato Gamyba Perdavimas Pardavimas
Nr.   vnt.      
1 Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 165,2    
1.2. Pirkta tūkst.MWh      
2 Parduota šiluma tūkst.MWh     140,1
3 Iš viso sąnaudų tūkst.Lt 20728,7 2234,4 585,4
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst.Lt 15365,2 111,6  
3.1.1. Kuras technologijai tūkst.Lt 14995,6    
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst.Lt 279,4 93  
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst.Lt 90,2 18,6  
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst.Lt 4169,6 1662 303,8
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.Lt 429,1 141 138,7
3.2.2. Remonto sąnaudos tūkst.Lt 543,3 90,8  
3.2.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.Lt 1753,9 738,6 1,9
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.Lt 1042,1 348,2 124,6
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.Lt 322,4 107,4 38,5
3.2.6. Mokesčiai tūkst.Lt 78,8 236 0,1
3.3 Veiklos sąnaudos tūkst.Lt 1193,9 460,8 281,6

3.3.1.

Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.Lt 537,1 205,7 28,4
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.Lt 166,2 63,6 8,8
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.Lt 86,1 32,9 4,6
3.3.4. Kitos tūkst.Lt 404,5 158,6 239,9
4 Šilumos savikaina ct/kWh 12,55 3,84 0,42

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas