Įvertinkite

Veiklos sritys

2009 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"
Įmonės kodas 183843314,
Pramonės g. 11, LT - 28216 Utena

Forma patvirtinta
Valstybinės kainų ir energetikos
kontrolės komisijos 2006 m.
gruodžio 19 d.protokolu Nr.02-45

DUOMENYS APIE ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR PARDAVIMO SĄNAUDAS 2009 m.

Eil. Straipsnio pavadinimas Mato Gamyba Perdavimas Pardavimas
Nr.   vnt.      
1 Šiluma, patiekta į tinklą tūkst.MWh 155,6    
1.2. Pirkta tūkst.MWh      
2 Parduota šiluma tūkst.MWh     133,3
3 Iš viso sąnaudų tūkst.Lt 17048 2177 391
3.1. Kintamosios sąnaudos tūkst.Lt 11718 103  
3.1.1. Kuras technologijai tūkst.Lt 11334    
3.1.2. Elektros energija technologijai tūkst.Lt 284 88  
3.1.3. Vanduo technologijai tūkst.Lt 100 15  
3.2. Sąlygiškai pastovios sąnaudos tūkst.Lt 4228 1658 326
3.2.1. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos tūkst.Lt 501 132 147
3.2.2. Remonto sąnaudos tūkst.Lt 546 131  
3.2.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.Lt 1683 684 2
3.2.4. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.Lt 1052 371 135
3.2.5. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.Lt 325 114 42
3.2.6. Mokesčiai tūkst.Lt 121 226  
3,3 Veiklos sąnaudos tūkst.Lt 1102 416 65
3.3.1. Sąnaudos darbui apmokėti tūkst.Lt 578 221 34
3.3.2. Įmokos sveikatos ir socialiniam draudimui tūkst.Lt 179 68 11
3.3.3. Amortizaciniai atskaitymai tūkst.Lt 83 31 5
3.3.4. Kitos tūkst.Lt 262 96 15
4 Šilumos savikaina ct/kWh 11,0 3,5 0,3

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas