Įvertinkite

Veiklos sritys

Parama 2016 m.

Eil. Nr.

Paramos gavėjas

Paramos tikslas

Paramos suma Eur

Paramos teikimo laikotarpis

1.

VŠĮ futbolo klubas „Utenos Utenis“

Futbolo veiklai vystyti

25000,00

2016-11-08

2.

VšĮ „Tenisas visiems“

Teniso veiklos vystymui

3000,00

2016-11-02

3.

Čiurlionio fondo investicijos

Meno projektų įgyendinimui

500,00

2016-11-04

4.

Utenos futbolo klubas „2003“

Futbolo turnyrų organizavimui, sporto inventoriui

1000,00

2016-11-29

5.

Utenos Rapolo Šaltenio progimnazija

Progimnazijos jubiliejaus renginio organizavimui

500,00

2016-12-27

6.

Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“

Utenos rajone gyvenančių vaikų, sergančių onkologinėmis ligomis, gydymui

500,00

2016-12-16

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas