Įvertinkite

Veiklos sritys

Pajamos


2017 m. pajamos

2017 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 601 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 131,7 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 387,2 tūkst. Eur,

- už kondensatą 12,2 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2017 metai

2016 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

134,3

129,9

+3,4 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

5132

5425

-5,4 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

3039

3327

-8,7 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1144

1250

-8,5 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

949

848

+11,9 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

3,82

4,17

-8,4 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

3,85

4,22

-8,8 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

3,85

4,22

-8,8 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,69

3,93

-6,1 % 

2016 m. pajamos

2016 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 914,8 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 425,2 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 402,9 tūkst. Eur,

- už kondensatą 16,8 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2016 metai

2015 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

129,9

118,4

+9,7 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

5425

5272

+2,9 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

3327

3136

+6,1 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1250

1131

+10,5 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

848

1005

-15,6 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

4,17

4,45

-6,3 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

4,22

4,51

-6,4 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

4,22

4,50

-6,2 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,93

4,24

-7,3 %

2015 m. pajamos

2015 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 765,5 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 272 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 401,8 tūkst. Eur,

- už kondensatą 21,8 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur. 

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2015 metai

2014 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

118,4

124,9

-5,2 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

5272

5636

-6,5 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

3136

3340

-6,1 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1131

1182

-4,3 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

1005

1114

-9,8 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

4,45

4,51

-1,3 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

4,51

4,56

-1,1 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

4,50

4,56

-1,3 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

4,24

4,32

-1,9 %

2014 m. pajamos

2014 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 21 161,8 tūkst. litų pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 19 460,2 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 352,2 tūkst. litų,

- už kondensatą 107,4 tūkst. litų,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 242 tūkst. litų.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2014 metai

2013 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

124,9

129,3

-3,4 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Lt

19.460

23.118

-15,8 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Lt

11.532

13.988

-17,6 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Lt

4.081

5.170

-21,1 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Lt

3.847

3.960

-2,9 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

15,58

17,88

-12,9 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

15,75

18,10

-13,0 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

15,74

18,00

-12,6 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

14,91

17,03

-12,4 %

2013 m. pajamos

2013 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 24 mln. 723 tūkst. litų pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 23 mln. 118 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln. 294 tūkst. litų,

- už kondensatą 69 tūkst. litų,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 242 tūkst. litų.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2013 metai

2012 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

129,3

132,9

- 2,7 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Lt

23.118

24.965

-7,4 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Lt

13.988

15.341

-8,8 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Lt

5.170

5.363

-3,6 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Lt

3.960

4.261

-7,1 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

17,88

18,78

-4,8 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

18,10

19,04

-4,9 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

18,00

19,04

-5,5 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

17,03

17,63

-3,4 %

2012 m. pajamos

2012 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 26 mln. 600 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 24 mln. 965 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln.  332 tūkst. litų,

- už kondensatą 61 tūkst. litų,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 242 tūkst. litų.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2012 metai 

2011 metai 

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

132,9

125,8

+5,6 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

24.965

22.679

+10,0 %

 

 -  iš gyventojų

tūkst.Lt

15.341

14.084

+8,9 %

 

 -  iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

5.363

4.722

+13,1 %

 

 - iš konkurencinių vartotojų ir pram. įmonių

tūkst.Lt

4.261

3.874

+10,0 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

18,78

18,03

+4,1 %

 

gyventojams

ct/kWh

19,04

18,41

+3,4 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

19,04

17,89

+6,0 %

 

kokurenciniams vartotojams ir pram. įmonėms

ct/kWh

17,63

16,92

+4,2 %

2011 m. pajamos

2011 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 24 mln. 063 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 22 mln. 679 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln. 326 tūkst. litų,

- už kondensatą 58 tūkst. litų

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2011 metai 

2010 metai 

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,8

140,1

-10,2 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

22.679

22.365

+1,4 %

 

 -  iš gyventojų

tūkst.Lt

14.084

14.003

+0,6 %

 

 -  iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

4.722

4.714

+0,2 %

 

 - iš stambių ir konkurencinių vartotojų

tūkst.Lt

3.874

3.648

+6,2 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

18,03

15,96

+12,9 %

 

Gyventojams

ct/kWh

18,41

16,36

+12,5 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

17,89

15,60

+14,7 %

 

stambiems ir  kokurenciniams vartotojams

ct/kWh

16,92

15,02

+12,6 %

2010 m. pajamos

2010 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 23 mln. 651 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 22 mln. 365 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln.  238 tūkst. litų,

- už kondensatą 48 tūkst. litų 

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2010 metai 

2009 metai 

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

140,1

133,3

5,0 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

22.365

23.158

-3,4 %

 

 -  iš gyventojų

tūkst.Lt

14.003

14.075

-0,5 %

 

 -  iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

4.714

4.548

3,6 %

 

 - iš stambių ir konkurencinių vartotojų

tūkst.Lt

3.648

4.535

-19,6 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

15,96

17,38

-8,2 %

 

Gyventojams

ct/kWh

16,36

18,08

-9,5 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

15,60

17,52

-10,9 %

 

stambiems ir  kokurenciniams vartotojams

ct/kWh

15,02

15,38

-2,3 %

2009 m. pajamos

2009 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 24 mln. 375 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 23 mln. 158 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln.  126 tūkst. litų,

- už kondensatą 91 tūkst. litų

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2009 metai

2008 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

133,3

134,3

-0,7 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

23.158

21.406

8,2 %

 

 - iš gyventojų

tūkst.Lt

14.075

12.289

14,5 %

 

 - iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

4.548

4.148

9,6 %

 

 - iš stambių ir konkurencinių vartotojų

tūkst.Lt

4.535

4.969

-8,7 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

17,38

15,94

9,0 %

 

gyventojams

ct/kWh

18,08

16,06

12,6 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

17,52

16,02

9,4 %

 

stambiems ir  kokurenciniams vartotojams

ct/kWh

15,38

15,58

-1,3 %

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas