Įvertinkite

Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2018.02.01 iki 2018.03.01

2018 01 22

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB “Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-328 bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2017 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. O3-25 nustatė UAB “Utenos šilumos tinklai” šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2016 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-375 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.  

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2018 m. vasario 1 d. 

Šilumos kainos dedamosios

Gyventojams (butams): 

 

Eur ct/kWh

Pastovioji dedamoji

                          2,01 

Kintamoji dedamoji

                          1,93

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

                          0,09 

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

                          4,03

Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 9 proc. PVM)

                          4,39

Juridiniams asmenims, bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą 0,09 Eur ct/kWh: (Eur ct/kWh)

 

Eur ct/kWh

Pastovioji dedamoji

                         2,01 

Kintamoji dedamoji

                         1,93

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

                         0,09 

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

                         4,03

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms 

(su 9 proc. PVM)

       

                         4,39

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims 

(su 21 proc. PVM)

 

                         4,88

Juridiniams asmenims, bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą 0,95 Eur/mėn:

 

Eur ct/kWh 

Pastovioji dedamoji

                         2,01    

Kintamoji dedamoji

                         1,93

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

                         3,94

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,95 Eur/mėn. 

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms 

(su 9 proc. PVM)

4,29 Eur ct/kWh  + 1,04 Eur/mėn.

 

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM)

4,77 Eur ct/kWh  + 1,15 Eur/mėn. 

 

Karšto vandens kainos dedamosios 

Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:

 

 Eur/m3

Pastovioji dedamoji

                      0,10 

Kintamoji dedamoji

                      3,99

Galutinė karšto vandens kaina (be PVM)

                      4,09

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams 

(su 9 proc. PVM)

 

                      4,46

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims 

(su 21 proc. PVM)

 

                      4,95 

 

Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams (gyventojams ir juridiniams asmenims)     

 

Eur/m

Pastovioji dedamoji

                      0,10 

Kintamoji dedamoji

                      3,76

Galutinė karšto vandens kaina (be PVM)

                      3,86

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams 

(su 9 proc. PVM)

 

                      4,21

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims 

(su 21 proc. PVM)

 

                      4,67

 

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis:

 

Eur butui/mėn.

(be PVM)

                        0,60 

(su 21 proc. PVM)

                        0,73 

Centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8 389) 63 645.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje www.regula.lt yra skelbiama šilumos ir karšto vandens kainų Lietuvoje statistika bei kita vartotojams aktuali informacija.

UAB „Utenos šilumos tinklai“

 

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas