Įvertinkite

Veiklos sritys

Karjera

Skelbiama UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) direktoriaus atranka. Šios pareigybės paskirtis – organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Bendrovės veiklą, kad būtų užtikrintos Bendrovės įstatuose numatytų tikslų, uždavinių ir funkcijų bei kitų veiklos sričių vykdymas. (www.ust.lt )

Asmuo, siekiantis eiti Bendrovės direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 1. turėti inžinerijos mokslų studijų srities energijos inžinerijos ar statybos inžinerijos krypties, socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų srities verslo, vadybos krypties  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti ne mažiau kaip 5 metus vadovaujamo darbo patirties;
 3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, kitais įstatymais ir teisės aktais, reglamentuojančiais ūkinę-komercinę veiklą, šilumos ūkio vystymą, taip pat su teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų tvarkymą ir apskaitą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiomis programomis: ,,MS Word“, ,,MS Excel“, ,,MS Outlook“, ,,MS PowerPoint“, ,,Internet Explorer“ arba analogiškas funkcijas atliekančiomis programomis;
 5. išmanyti darbo organizavimo tvarką, saugaus darbo reikalavimus;
 6. būti susipažinęs su vadybinės veiklos organizavimo principais ir metodais.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. darbo patirtį įrodančių dokumentų kopijas (darbo sutartis, pažymą iš darbovietės apie eitas pareigas ir pan.);
 6. savo, kaip Bendrovės direktoriaus, 5 metų veiklos programą (ne daugiau 8 lapai);
 7. asmens duomenų keitimą įrodančius dokumentus (santuokos liudijimas, vardo ir pavardės keitimo liudijimas), jei duomenys pateiktuose dokumentuose nesutampa su asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų duomenimis.

Pretendentų dokumentai priimami iki 2019 m. vasario mėn. 13 d. elektroniniu pašto adresu henrikas.zabiela@utena.lt, arba Utenio a. 4, 103 kab., Utena. UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos pirmininkui Henrikui Zabielai ( tel. 8 614 66242 ).

Atranką vykdys UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba, kviečiant pretendentus dalykiniam pokalbiui. Pretendentai apie atrankos vykdymą bus informuoti el. paštu arba telefonu prieš 5 dienas.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas