Įvertinkite

Administracinė informacija

2012 metams

Pagaminti centralizuotos šilumos

152,8 tūkst. MWh

Parduoti centralizuotos šilumos

128,4 tūkst. MWh

Sąnaudos 1 MWh pagaminti

14,83 ct / kWh

Sąnaudos 1 MWh patiekti

17,65 ct / kWh

Vidutinė šilumos kaina

18,52 ct / kWh

Sutartinio kuro kaina

1069,8 Lt / tne

2012 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 25 mln. 110 tūkst. Lt.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas